Portfólio

Hra zmyslov

Žiadne obrázky!

Hra zmyslov

Riešenie daného priestoru v sebe zahŕňa dve základné požiadavky – reprezentatívne pôsobenie a nenáročnosť údržby.

Celkové riešenie sme podriadili architektonickému prevedeniu budovy. Veľmi oceňujeme podporu investora v netradičné stvárnenie. Jednoduchú, modernú koncepciu umocňuje kvalita použitých materiálov. Pre presné vymedzenie línií členiacich priestor, bol použitý žulový kameň. Výber drevinového porastu korešponduje s myšlienkou moderného stvárnenia, previsnutá forma briez situovaných v blízkosti vodného toku, vhodne rámuje budovu a vytvára priaznivú mikroklímu daného prostredia. Ide o druh s výraznou dynamikou pôsobenia a to v každom ročnom období. Levanduľa vnáša do priestoru hravosť zmyslov a okrem iného ide o obľúbenú bylinu investora. Vzácne je jej celoročné pôsobenie. Návrh rieši antikorové skruže situované v okolí kmeňov briez. Riešený priestor zatiaľ čaká na umiestnenie modernej plastiky daného typu.

Jednoduchý dizajn dodáva stvárnenému priestoru osobitú jedinečnosť v súčasnosti stále vzácnu pre areál daného typu.

Charakter riešeného areálu: verejný priestor s prevádzkou občianskej vybavenosti

Lokalizácia: Vráble, Slovensko

Rok výstavby: 2011