Zásady ochrany osobných údajov a používania cookie súborov

Ochranu osobných údajov zabezpečujeme v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov je:

PERAGA, s.r.o.
Hlavná 173
Nevidzany 951 62
IČO: 36710237

Aké údaje spracúvame

Na zber údajov o správaní návštevníka na našom webe využívame tzv. cookie súbory. Viac o cookies nájdete v časti Používanie cookies. Tieto súbory cookie nemožno použiť na priamu identifikáciu konkrétneho návštevníka. Osobné údaje nezberáme, neukladáme.

Účely spracovania a doba uchovávania údajov

Údaje o správaní návštevníka na našom webe zberáme za účelom skvalitnenia našich služieb a poskytnutie väčšieho komfortu užívateľov nášho webu. Pre tento účel je nevyhnutné poznať správanie sa užívateľov na našom webe a ukladať si tieto informácie. Mnohé z týchto údajov potrebujeme na štatistické vyhodnocovanie návštevnosti nášho webu:

 • IP adresa zariadenia návštevníka, z ktorého pristupuje na náš web
 • URL adresa, z ktorej pristupuje na náš web
 • prehliadač webových stránok, ktorý používa na zobrazenie nášho webu vo svojom zariadení
 • operačný systém zariadenia návštevníka, z ktorého pristupuje na náš web, jeho verzie a jazykové nastavenia
 • URL podstránok, ktoré na našom webe navštívil
 • Čas a dátum prístupu na náš web
 • a ďalšie

Všetky tieto údaje ako aj doba ich ukladania sú bližšie špecifikované v časti Používanie cookies, v prehľadnej tabuľke.

Zdieľanie s tretími stranami - ďalšími prevádzkovateľmi a sprostredkovateľmi

Pri uchovávaní a spracúvaní údajov môžu mať k osobným údajom návštevníka webu prístup aj ďalšie subjekty. Prevádzkovatelia a sprostredkovatelia sú povinní dodržiavať prísne pravidlá o ochrane osobných údajov. Naša spoločnosť nezodpovedá za narábanie s osobnými údajmi sprostredkovateľmi a ďalšími prevádzkovateľmi.

Zoznam sprostredkovateľov a prevádzkovateľov

1. Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland  (ďalej len Google)

 • Google analytics
  Tento produkt/ nástroj spoločnosti Google využívame na zisťovanie analytických informácií o správaní návštevníka na našom webe.

Tieto informácie si zvyčajne spoločnosť Google ukladá na serveroch mimo EU, na servre v USA.

Viac informácií o tom, ako sa nakladá s údajmi používateľa, nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov YouTube. Informácie o tom, ako zmeniť nastavenia ochrany osobných údajov v službe Google, nájdete na tomto odkaze: https://privacy.google.com/take-control.html?categories_activeEl=sign-in.

2. SOLTEC s.r.o., Vajanského 28, 921 01 Piešťany, IČO: 35 916 893, zapísaný v OR OS Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 24421/T
Poskytovateľ IT služieb, systém tohto webu je umiestnený na serveri tejto spoločnosti.  

Používanie cookies

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré do vášho počítača umiestňujú vami navštívené webové lokality. Webové lokality používajú súbory cookie na uľahčenie efektívnej navigácie a vykonania určitých funkcií používateľom. Súbory cookie, ktoré sú potrebné na správne fungovanie webovej lokality, možno nastaviť bez vášho súhlasu. Všetky ostatné súbory cookie musia byť pred nastavením v prehliadači schválené.

 • Nevyhnutne potrebné cookies (Strictly necessary)
  Nevyhnutne potrebné súbory cookie umožňujú základné funkcie webovej lokality, ako prihlásenie používateľa a správa účtu. Webová lokalita sa nedá správne používať bez nevyhnutne potrebných súborov cookie.
 • Analytické cookies (Performance)
  Analytické cookie na sledovanie výkonnosti sa používajú na informovanie, ako návštevníci používajú webovú lokalitu, napr. analytické súbory cookie. Tieto súbory cookie nemožno použiť na priamu identifikáciu konkrétneho návštevníka.
 • Marketingové cookies (Targeting)
  Marketingové cookie sa používajú na identifikáciu návštevníkov medzi rôznymi webovými lokalitami, napr. partneri poskytujúci obsah, reklamné siete. Tieto súbory cookie môžu spoločnosti použiť na vytvorenie profilu záujmov návštevníka alebo na zobrazenie relevantných reklám na iných webových lokalitách.
 • Neklasifikované cookies (Unclassified)
  Neklasifikované súbory cookie sú také, ktoré nepatria do žiadnej inej kategórie alebo sú v procese kategorizácie.

Svoj súhlas s používaním súborov cookies môžete kedykoľvek zmeniť. Nižšie v tabuľkách sú uvedené konkrétne cookie subory s popisom, aj dobou uchovávania.