Portfólio

späť
Cez hranice pozemku

Cez hranice pozemku

Centrálnym prvkom riešenej rodinnej záhrady je priestranná terasa. Čím je tento priestor obzvlášť zaujímavý, je výhľad, nádherná panoráma okolitého prostredia. Našim zámerom bola tvorba záhrady, ktorá by majiteľom zabezpečovala požadovanú intimitu, bez obmedzenia vo výhľade na okolitú vidiecku krajinu. Vysadený živý plot už dosiahol požadovanú výšku a táto bude v nasledujúcom období rezom udržiavaná. Živý plot vymedzuje rozsiahlu plochu trávnika, ktorá slúži najmä pre hru detí. Tu boli v rožnej časti umiestnené i detské hracie prvky – hojdačky a domček. Tieto vizuálne pôsobia ako brána, popod ktorú sa prechádza do úžitkovej časti záhrady, súčasťou ktorej je i hospodársky dvor. Celkovým stvárnením sa podarilo zabezpečiť úplnú pohľadovú izoláciu týchto častí. Záhradu dotvára malé jazierko situované pri terase.

Charakter riešeného areálu: rodinná záhrada

Lokalizácia: Nevidzany, Slovensko

Rok výstavby: 2006