Portfólio

späť
Lineárna záhrada

Lineárna záhrada

Riešená záhrada je príkladom aplikovania moderného dizajnu v záhradnej tvorbe. Čisté, pravidelné línie jasne definujú usporiadanie záhrady. Centrálnym prvkom záhrady je veľkoryso riešená priestranná terasa. Jej súčasťou je krbové teleso a priestor pre pohodlnú prípravu ľahkých pokrmov. Architektonický akcent celému riešeniu dodáva formálne riešené jazierko. Terasa je navrhnutá veľmi komfortne a majitelia ju s obľubou celosezónne využívajú.

Formálnemu dizajnu sme prispôsobili i výber dlažby, ktorá bola zhodne použitá v celom riešenom priestore. Jej veľkoformátové prevedenie má vhodnejšie použitie v rovine. Preto pôvodne mierne svahovitý terén bol modeláciou upravený do troch rovín, ktoré dajú lepšie vyniknúť navrhnutým líniám. V blízkosti rodinného domu je situovaná slnečná lavica, ktorá je súčasťou výsadbového kontajnera osadeného levanduľou.

Moderný dizajn spĺňa požiadavku nenáročnosti na údržbu.

Charakter riešeného areálu: rodinná záhrada

Lokalizácia: Nevidzany, Slovensko

Rok výstavby: 2011