Portfólio

späť
Južanská záhrada

Južanská záhrada

Pri tvorbe danej rodinnej záhrady nám zo strany majiteľa boli stanovené tri limity. Vyriešiť prevýšenie tri metre pri šírke pozemku štrnásť metrov, umiestniť vodu a „nech to cíti juhom“.

Celý pozemok je upravený rafinovaným terasovaním. Hornú terasu tvorí priestor v okolí rodinného domu, na druhej je umiestnený bazén. Ostatný priestor je riešený voľnejšie, upravený modeláciou terénu, z väčšej časti zatrávnený, doplnený výsadbovými priestormi.
Južanskú atmosféru dotvárajú použité materiály, veľkoformátová dlažba, vyvýšené omietnuté múriky záhonov, steny s estetickou i opornou funkciou pergoly a v neposlednom rade výber použitého výsadbového materiálu, ktorému dominujú použité mrazuvzdorné palmy.

Architektonické pôsobenie celého areálu umocňuje čisté, štýlovo jednotné riešenie stavebných prvkov a prvkov záhrady. Súlad stavebnej a záhradnej architektúry dáva predpoklad vzniku štýlovému prostrediu s osobitým pôsobením.

Charakter riešeného areálu: rodinná záhrada

Lokalizácia: Nové Mesto nad Váhom, Slovensko

Rok výstavby: 2013