Portfólio

späť
Vidiek na vidieku

Vidiek na vidieku

Vidiecke prostredie v nás evokuje pokojnú, romantickú krajinu so svojimi typickými prvkami. Súčasný rýchly životný štýl má za následok sťahovanie obyvateľov na vidiek, kde vyhľadávajú jeho pokojnú atmosféru. Často však bez jeho rešpektovania, s vnášaním cudzorodých prvkov do prostredia, čím sú ničené historické hodnoty vidieckeho sídla.

Riešená záhrada je ukážkovým príkladom toho, ako je možné stvárniť vidiecke prostredia bez jeho deformácie. Návrh je podporený samotnou architektúrou panského vidieckeho domu. Majiteľom sme odporučili neomietnuť jeho zadnú hospodársku časť, ktorá v súčasnosti slúži ako sklad dreva a náradia. Steny tejto budovy boli opravené pôvodnou starou tehlou. Starú tehlu sme využili i v ostatnom priestore na obklad jestvujúcich betónových oporných múrikov, riešenie kostry telesa záhradného grilu, stĺpov pergoly, či lavice pri ohnisku. Súčasťou záhrady je i pôvodná kameninová studňa, ktorej prekrytie bolo riešené historicky aktuálnejšie, ako pripomienka súčasníkov. Nechýba malá úžitková záhradka, do ktorej vstup lemuje drevená porgola obrastená popínavou ružou.

Stvárnená záhrada poskytuje svojim majiteľom priestor pre relax a rekreáciu v každom ich voľnom čase.

Charakter riešeného areálu: rodinná záhrada

Lokalizácia: Nevidzany, Slovensko

Rok výstavby: 2011