Portfólio

späť
Poď si oddýchnuť

Poď si oddýchnuť

Návrh tejto záhrady riešil veľkorysé stvárnenie terasy s vírivkou, raňajkovú terasu, prvky zelene i úžitkovú záhradu.
Terase s vírivkou bolo potrebné zabezpečiť želanú intimitu, čo sme docielili pomocou deliaceho múru a drevených panelov, ktoré vytvorili moderné zátišie so sprchou, korešpondujúce s poňatím terasových plôch. Súčasťou tohto priestoru bude i lavička, ktorá prechádza otvorom v stene do priestoru sprchy i popred stenu.
Druhú, juhovýchodnú terasu majitelia s obľubou využívajú ako raňajkovú.
Daná záhrada poskytuje majiteľom želaný komfort. Vzhľadom na rozlohu záhrady i náročnosť prevedenia si vyžaduje väčšiu mieru údržby.

Charakter riešeného areálu: rodinná záhrada

Lokalizácia: Nevidzany, Slovensko

Rok výstavby: 2013