Portfólio

späť
Lineárna po novom

Lineárna po novom

Do tejto záhrady sme vstupovali na dvakrát. V prvej etape bola realizovaná výstavba nového posedenia s krbovým telesom a nanovo boli riešené spevnené plochy. Pôvodná vzrastlá zeleň bola upravená len čiastočne.
V druhej etape sme sa sústredili najmä na prvky zelene. Pôvodnú zeleň tvorili z veľkej časti ihličnany typu tuje a cyprušteky, ktoré jednak nezapadajú do konceptu moderne stvárnenej záhrady a v našom prípade najmä bránili nádherným výhľadom do krajiny. Preto tieto boli nahradené trvalkovými záhonmi a kompaktnými alejovými listnatými stromami.
Veľkou pridanou hodnotou sú pôvodné borovice, v ktorých objatí sa záhrada nachádza.

Charakter riešeného areálu: Rodinná záhrada

Lokalizácia: Nevidzany, Slovensko

Rok výstavby: 2014