Portfólio

Vidiecka záhrada

Vidiecka záhrada

Táto záhrada bola založená už skôr, ako sme do nej vstúpili. Postarala sa o to príroda sama. Jedinečnosť okolitého prostredia dodáva riešenému areálu osobité čaro a ducha miesta. Vynikajúci cit majiteľov pre detail a harmóniu tu cítiť z každého zákutia.

Ide o pomerne rozsiahly areál, ktorý je stále v riešení. Čím je tento priestor ďalej zaujímavý, je kvetinová lúka, ktorá tu bola na jar v roku 2011 založená na výmere 2600 m2. Na Slovensku ide o ojedinelý projekt. Kvetinové lúky napriek všestrannému využitiu, u nás doposiaľ nenašli uplatnenie. Investorov odrádza najmä dĺžka obdobia potrebného na dopestovanie kvitnúceho porastu. Preto oceňujeme prístup majiteľa, ktorý neváhal prijať túto výzvu napriek vedomiu, že v roku založenia mal možnosť sledovať len burinový porast. Výsledkom je výnimočná romantická vidiecka záhrada, riešená v súlade s okolitým prostredím.

Charakter riešeného areálu: vidiecka záhrada

Lokalizácia: Podhradie, Slovensko

Rok výstavby: 2011