Portfólio

Závan orientu

Závan orientu

Pri stvárnení tejto záhrady, dôležitú úlohu zohral vzťah majiteľov k orientálnej kultúre. Záhrada bola zakladaná postupne, podľa vopred dohodnutej etapizácie prác. K vytvoreniu orientálnej nálady prispeli použité doplnky, upravené záhony, strihaná vegetácia. Svahovitý terén riešeného areálu dodáva záhrade osobité čaro.

Riešená záhrada má reprezentačný charakter, ale našiel sa tu i priestor pre riešenie úžitkovej záhrady, ovocného sadu a samozrejme priestor pre hru detí. Pomerne rozsiahla trávniková plocha poskytuje priestor pre aktívnu hru a záhrade prideľuje ďalšie praktické funkcie. Ústredným prvkom relaxačnej zóny je jazierko lemujúce slnečnú drevenú terasu. Najmä v letných mesiacoch výrazne zlepšuje mikroklímu prostredia, v spojení s padajúcou vodou malého vodopádu poskytuje terapiu pre zmysly....

Stvárnená záhrada je záhrada vyžadujúca vyššiu mieru údržby, ktorú jej majitelia s láskou venujú.

Charakter riešeného areálu: rodinná záhrada

Lokalizácia: Nevidzany, Slovensko

Rok výstavby: 2006