Portfólio

Romantická

Romantická

Romantická, snivá, plná prekvapení, náhod.
Zákutia – prekvapenia, vodná nádrž,
Formálnejší charakter výsadby je v priečelí domu

Charakter riešeného areálu: rodinná záhrada

Lokalizácia: Vráble, Slovensko

Rok výstavby: 2012