Úvod

Našim poslaním je tvorba harmonického prostredia, pri uplatnení princípov architektonickej tvorby s ohľadom na požiadavky zákazníka. Tvoríme priestor, ktorý vyhovuje Vášmu životnému štýlu, charakteru Vášho obydlia i jeho okolia. Naša tvorba nie je štýlovo vyhranená, nezameriavame sa výlučne na tvorbu konkrétneho dizajnu. Čo je pre nás dôležité, je tvorba priestoru, ktorý má svoj štýl. Rešpektujeme vidiek s jeho typickými znakmi, rešpektujeme modernú architektúru. Záhradnú architektúru chápeme ako umenie. Princíp miesta je pre nás určujúci. Bránime sa vnášaniu cudzorodých prvkov do tvorby, bránime sa gýču. Pri tvorbe s obľubou využívame záhradné plastiky, umelecké dielka i menej známych autorov, vynikajúce svojou originalitou. Dotvárajú zákutia záhrad, do priestoru vnášajú prvok jedinečnosti. Poznanie miesta, pochopenie jeho kladov, je základom dobrej koncepcie návrhu záhrady. Každý priestor je jedinečný a ponúka rôzne alternatívy riešenia. Tvoríme originálny, jedinečný dizajn s podporou ducha riešeného priestoru.

Podpis Land Design team